Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron sovittelu jatkuu lauantaina 25.1.2020

23.1.2020 22.45
Uutinen

Teknologiateollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n sovittelua jatketaan lauantaina 25.1.2020 klo 10.00.

Samalla siirretään 27.1.2020 kello 00.00 aloitettavaksi ilmoitettu työnseisaus kahdella viikolla eteenpäin 10.2.2020 kello 00.00 saakka.

Siirrolla haetaan aikaa sovittelulle ja sovun löytämiselle. Työriitojen sovittelusta annettu laki edellyttää päätöksen antamista tiedoksi vähintään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.