Av-käännöstoimistojen työehtosopimusta koskevassa työriidassa sopu –työtaistelutoimi peruuntuu

14.2.2019 14.05
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Työriitaan liittyvä työnseisaus 15.2.2019 klo 13.00 – 16.2.2019 klo 12.59 peruuntuu.

Syntynyt sopimus on voimassa 31. tammikuuta 2020 saakka. Sopimuksen palkantarkistuksen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus seuraa tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa. Sopimus sisältää 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen sekä 0,4 prosentin suuruisen yrityskohtaisen erän.

Osapuolten neuvotteluissa hiertäneeseen ei-työsuhteessa olevien hankintapalkkiota koskevaan riitaan valtakunnansovittelija ei antanut sovintoehdotusta, koska asia edellyttäisi lainsäädännön muuttamista ja se kuuluu lainsäätäjän ratkaistavaksi EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat AE sekä BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International osk ja Saga Vera Oy.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä.