Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Valtakunnansovittelija.fi-sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva
valtakunnansovittelijan toimisto. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on valtakunnansovittelijan toimiston tuoreimmat uutiset uutisnostoina. 
Ajankohtaista-osioon on koottu kaikki valtakunnansovittelijan toimiston uutiset. 

Työriitojen sovittelu -osiossa kuvataan sovittelujärjestelmää. Tilastoja ja raportteja –osioon on koottu vuosiraportit sekä tilastoja sovittelussa olleiden työriitojen määristä.

Organisaatio ja yhteystiedot –sivulla yhteys- ja aukiolotietojen lisäksi esitellään sovittelijat sekä kerrotaan heidän tehtävistään. 

Toiminnot

RSS-palvelut

Verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä. 

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa. Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. 

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on annettu
(sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. 

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on
parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti
käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on valtakunnansovittelijan toimistolla, työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.
Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa ei-kaupallisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. 

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriöllä.
Ministeriön käytössä on mediapankki,  josta voi ladata valtakunnansovittelijan kuvia median käyttöön (avoin aineisto>media>johto).

Oikeudellinen varauma

Sivuston sisällöstä vastaa valtakunnansovittelijan toimisto ja teknisestä toimivuudesta työ- ja elinkeinoministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Valtakunnansovittelijan toimisto ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. VST ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.
Valtakunnansovittelijan toimisto ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Valtakunnansovittelijan toimisto ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston
käytöstä tai sen kautta tarjotusta informaatiosta.

Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että VST ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen
viestien luottamuksellisuutta. 

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää valtakunnansovittelijan toimistoa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

VST ja työ- ja elinkeinoministeriö pidättävät oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat
käyttöehdot tältä sivulta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta kes-keyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti
aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai
muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa
koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Sivustolla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja suojataan Euroopan tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.

Lue lisää tietosuojasta

Evästeet

Valtakunnansovittelija.fi:ssä käytetään välttämättömiä evästeitä, ja sivusto tarvitsee niitä
toimiakseen tarkoituksenmukaisesti. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivustolla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (https).

Lisätietoja

Lisätietoja sivuston sisällöstä antaa valtakunnansovittelijan toimisto,
valtakunnansovittelija(at)gov.fi ja teknisestä toimivuudesta TEM:n viestintä, info.tem(at)gov.fi