Organisaatio ja yhteystiedot

Valtakunnansovittelijalla on toimisto työ- ja elinkeinoministeriössä. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sivutoimisia sovittelijoita on kuusi. Tämän lisäksi on yksi sovittelija, joka sovittelee Ahvenanmaan työriitoja. 

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot

Bulevardi 6 A
00120 Helsinki
Puh. 029 506 2525
valtakunnansovittelija(at)gov.fi

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

Esteettömyys

Rakennukseen on esteetön sisäänkäynti Bulevardi 6:n pääovesta. Esteetön kulkuyhteys tiloihin aulan kautta hissillä kolmanteen kerrokseen.

Asiakirjojen toimitusosoite

Sähköpostiosoite: valtakunnansovittelija(at)gov.fi.
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo: Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8 - 16.15).

Valtakunnansovittelija: Anu Sajavaara

Sivutoimiset sovittelijat:

Jukka Ahtela
Janne Metsämäki
Leo Suomaa
Markku Saarikoski Markku Saarikoski

Jukka-Pekka Tyni


Johdon sihteeri: Tuija Ahonen

Tehtävät

Valtakunnansovittelija on puolueeton virkamies, jonka tehtävänä on auttaa työmarkkinajärjestöjä työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamisessa erityisesti tilanteissa, joissa työrauha on uhattuna. Sovitteluun liittyy myös yhteiskunnan intressi puuttua työriitoihin, jotta yhteiskunnalle työriidoista aiheutuvat vahingot voidaan välttää. Sovittelijan tehtävänä on muutoinkin edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita.

Valtakunnansovittelijan ja sovittelijoiden tehtävät ja valtuudet perustuvat lakiin työriitojen sovittelusta (420/1962).

-------------------------------------

Työ- ja elinkeinoministeriön käytössä on mediapankki,  josta voi ladata valtakunnansovittelijan kuvia median käyttöön. Klikkaa kirjautumissivulta avoin aineisto>media>johto