FI SV EN

Organisaatio ja yhteystiedot

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sivutoimisia sovittelijoita on kolme pääkaupunkiseudulla ja yksi Ahvenanmaalla.

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot

PL 345
Bulevardi 6A
00121 Helsinki
Puh. 029 506 2525
valtakunnansovittelija(at)gov.fi.

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

Asiakirjojen toimitusosoite
Sähköpostiosoite: valtakunnansovittelija(at)gov.fi.
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo: Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8 - 16.15).

Vuokko Piekkala Valtakunnansovittelija: Vuokko Piekkala

 

Sivutoimiset sovittelijat:

Jukka Ahtela
Janne Metsämäki
Leo Suomaa

Markku Saarikoski

Markku Saarikoski

 

 

Jukka-Pekka Tyni, Ahvenanmaan itsehallintoalue

Johdon sihteeri: Tuija Ahonen

 

Tehtävät

Valtakunnansovittelija on puolueeton virkamies, jonka tehtävänä on auttaa työmarkkinajärjestöjä työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamisessa erityisesti tilanteissa, joissa työrauha on uhattuna. Sovitteluun liittyy myös yhteiskunnan intressi puuttua työriitoihin, jotta yhteiskunnalle työriidoista aiheutuvat vahingot voidaan välttää. Sovittelijan tehtävänä on muutoinkin edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita.

Valtakunnansovittelijan ja sovittelijoiden tehtävät ja valtuudet perustuvat lakiin työriitojen sovittelusta (420/1962).

-------------------------------------

Työ- ja elinkeinoministeriön käytössä on mediapankki,  josta voi ladata valtakunnansovittelijan kuvia median käyttöön. Klikkaa kirjautumissivulta avoin aineisto>media>johto