Organisation och kontaktuppgifter

Riksförlikningsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. I huvudstadsregionen finns fyra förlikningsmän med uppgiften som bisyssla och på Åland, finns en förlikningsman med uppgiften som bisyssla. 

Kontaktuppgifter till riksförlikningsmannens byrå
Bulevarden 6 A
00120 Helsingfors
Tfn 029 506 2525
förnamn.efternamn(at)gov.fi

Kontoret är öppet enligt separat överenskommelse

Dokument kan sändas till
E-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi
Registratorskontoret vid arbets- och näringsministeriet: Riddargatan 2 B, Helsingfors (kl. 8 - 16.15)

Uppgifter

Riksförlikningsmannen är en opartisk tjänsteman, vars uppgift är att arbetsmarknadsorganisationerna att få till stånd arbets- och tjänstekollektivavtal i synnerhet i situationer då arbetsfreden är hotad. Det ligger i samhällets intresse att det ingrips i arbetstvister, så att skador på samhället orsakade av arbetstvister kan undvikas. Förlikningsmannen har även i övrigt till uppgift att främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare.

Riksförlikningsmannens och förlikningsmännens uppgifter och befogenheter grundar sig på lagen om medling i arbetstvister (420/1962)

 

Riksförlikningsmannen: Anu Sajavaara

 

 

 

 

 

Förlikningsmännen med uppgiften som bisyssla:

 

 

 

 

Jukka Ahtela

 

 

 

 

 

Janne Metsämäki

 

 

 

 

 

 

Leo Suomaa

 

 

 

 

 

Jukka-Pekka Tyni, Åland

 

 

Markku Saarikoski  

 

Markku Saarikoski