Medlingssystemets historia

Vårt nuvarande system för medling i arbetstvister härstammar från början av 1960-talet. Lagen om medling i arbetstvister (420/62) trädde i kraft den 1 oktober 1962. Det har gjorts en del ändringar i lagen sedan den trädde i kraft, men det har varit tekniska och administrativa ändringar. Grundprinciperna har inte ändrats sedan början av 1960-talet. De centrala bestämmelserna om medlingsprocessen fanns med redan i den lag som föregick den gällande lagen.

De lagar som föregick den gällande lagen var från 1946 och 1925 (lagen om medling i kollektiva arbetstvister). Även från tiden före det finns det reglering om medling.

Medlingssystemet är en del av arbetsmarknadsregleringen som helhet, där de andra två delarna är arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsverksamhet och arbetsdomstolens verksamhet. Behovet av att utveckla medlingssystemet har varit en del av de förhandlingar som arbetsmarknadens centralorganisationer de senaste åren har fört om utvecklandet av förhandlings- och arbetsfredssystemet.