FI SV EN

Statistik och rapporter
 

Tabell över tvister under medlin

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2019 pdf

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2020

Det totala antalet arbetskonflikter framgår av Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter under 2018 till 166 stycken.

Statistiken för 2018 publiceras under våren 2019.

Årsrapporten från riksförlikningsmannens byrå 2020 kan läsas här (endast på finska).

Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut

Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 2019-2021