FI SV EN

Statistik och rapporter

Vid riksförlikningsmannens byrå medlades det under 2018 i 20 arbetstvister. I 14 av dem nåddes förlikning mellan parterna innan konfliktåtgärder vidtagits och i sex av dem efter att konfliktåtgärder vidtagits.

De arbetstvister som det medlades i under 2018 gällde flera olika branscher, bl.a. finansbranschen, elbranschen sjöfarten och Helsingfors universitet.

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2018 pdf

Endast en del av arbetsinställelserna hör till medlingens tillämpningsområde. Medlingssystemet omfattar inte sådana arbetskonflikter som sker medan kollektivavtalet är i kraft. Sådana arbetskonflikter hör till arbetsdomstolens behörighet. Solidaritetsarbetskonflikter och politiska arbetskonflikter hör inte heller till medlingen i arbetstvister.

Det totala antalet arbetskonflikter framgår av Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter under 2017 till 103 stycken.

Statistiken för 2018 publiceras under våren 2019.