FI SV EN

Statistik

Vid riksförlikningsmannens byrå medlades det under 2017 i 15 arbetstvister. I åtta av dem ficks förlikning till stånd innan konfliktåtgärder vidtagits och i fem av dem efter att konfliktåtgärder vidtagits. De arbetstvister som det medlades i under 2017 gällde flera olika branscher, bl.a. flygtrafiken, sjöfarten, handeln, servicebranscherna och industrin.

Antal arbetstvister som det medlats i 1963–2017

Endast en del av arbetsinställelserna hör till medlingens tillämpningsområde. Till medlingen i arbetstvister hör inte sådana arbetskonflikter som sker medan kollektivavtalet är i kraft. Sådana arbetskonflikter hör till arbetsdomstolens behörighet. Solidaritetsarbetskonflikter och politiska arbetskonflikter hör inte heller till medlingen i arbetstvister.

Det totala antalet arbetskonflikter framgår av Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter. Statistiken för 2017 publiceras under våren 2018. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter under 2016 till 69 stycken. Arbetskonflikterna var klart färre än året innan, då de var så många som 163.

Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter