Aktuellt

Nyheter

Ingen uppgörelse i arbetstvisterna inom UPM

Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 22.12.2021 15.33

Markku Saarikoski blir förlikningsman vid riksförlikningsmannens byrå

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 16.9.2021 13.55

Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 18.3.2021 14.11

Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 4.2.2021 14.07

Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 24.9.2020 13.28