Aktuellt

Nyheter

Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 21.3.2024 13.32

Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 8.2.2024 13.28

Pärssinen och Harjuniemi utnämns till förlikningsmän med uppgiften som bisyssla

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 14.12.2023 14.03

Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 5.10.2023 13.38

Leo Suomaa fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 16.2.2023 14.03