Inga förutsättningar för ett medlingsbud i handelns arbetstvist

Utgivningsdatum 7.2.2023 19.14
Nyhet

Arbetstvisten mellan Servicefacket PAM rf och Finsk handel rf har medlats från 24 januari 2023. Framsteg har gjorts med texterna men tyvärr finns det inte förutsättningar att presentera ett medlingsbud på grund av parternas olika ståndpunkter.

Detta betyder att arbetsinställelsen i vissa företag inom handeln som PAM rf tidigare meddelat om börjar den 9 februari och avslutas den 11 februari. Arbetsinställelsen gäller inte nödarbete eller uppgifter där strejken skulle riskera samhällets livsviktiga funktioner eller orsaka betydande skada för allmänt intresse.

Riksförlikningsmannen är i kontakt med parterna för att fortsätta medlingen. 
 

Nyhet