Medlingsbudet för utrikesfartens fartyg har godkänts

Utgivningsdatum 14.3.2024 17.38 | Publicerad på svenska 14.3.2024 kl. 17.45
Nyhet

Finlands Skeppbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf godkände i dag den 14 mars 2024 riksförlikningsmannens medlingsbud i arbetstvisten gällande utrikesfartens fartyg. Riksförlikningsmannen hade givit medlingsbudet igår.

Detta betyder att arbetsinställelsen som Finlands Skeppbefälsförbund hade varslat om från och med 26 mars 2024 inställs.

Medlingsbudet: 
 


 

Nyhet