Ulkomaanliikenteen aluksia koskeva sovintoehdotus hyväksytty

Julkaisuajankohta 14.3.2024 17.38
Uutinen

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry sekä Suomen Varustamot ry hyväksyivät 14.3.2024 valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen, joka annettiin ulkomaanliikenteen aluksia koskevan työriidan ratkaisemiseksi.

Uuden sopimuksen syntymisen myötä SLPL:n 26.3.2024 alkavaksi ilmoittama työnseisaus peruuntuu.

Hyväksytty sovintoehdotus:
 

Uutinen