Sovittelujärjestelmän historia

Nykyinen työriitojen sovittelujärjestelmämme on peräisin 1960-luvun alusta. Laki työriitojen sovittelusta (420/62) tuli voimaan 1. lokakuuta 1962. Lakia on joitakin kertoja matkan varrella tarkistettu, mutta muutokset ovat olleet teknisiä ja hallinnollisia. Perusperiaatteet eivät ole muuttuneet sitten 1960-luvun alun. Keskeiset sovitteluprosessia koskevat säännökset olivat mukana jo sitä edeltäneessä laissa.

Nykyistä lakia edeltäneet lait ovat vuosilta 1946 sekä 1925 (laki joukkotyöriitojen sovittelusta). Myös tätä aiemmalta ajalta on olemassa sovittelua koskevaa sääntelyä.

Sovittelujärjestelmä on osa työmarkkinoiden sääntelyn kokonaisuutta, jonka muut kaksi osaa ovat työmarkkinajärjestöjen neuvottelutoiminta sekä työtuomioistuimen toiminta. Sovittelujärjestelmän kehittämisen tarpeet ovat olleet osa neuvotteluita, joita työmarkkinakeskusjärjestöt ovat viime vuosina käyneet neuvottelu- ja työrauhajärjestelmän kehittämisestä.