Työriitojen sovittelusta tilanteessa, jossa yleissitovaa työehtosopimusta ei enää ole

Työehtosopimustoiminnassa on tapahtunut muutoksia vuosina 2020-2021. Metsäteollisuus ry ilmoitti vuonna 2020 irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopimisen siirtymisestä yritystasolle. Alla olevaan diaesitykseen on koottu pääkohdat työriitojen sovittelusta tilanteessa, jossa yleissitovaa työehtosopimusta ei enää ole. 

Diaesitys

Diavisning