FI SV EN

Tilastoja

Valtakunnansovittelijan toimistolla soviteltiin vuonna 2017 15 työriitaa. Niistä kahdeksassa syntyi sovinto ennen työtaistelutoimien alkamista ja viidessä työtaistelutoimien alkamisen jälkeen. Soviteltuja työriitoja oli vuonna 2017 useilla eri aloilla, mm. lentoliikenteessä, merenkulussa, kaupan alalla, palvelualoilla ja teollisuudessa.

Sovittelussa olleiden työriitojen määrät vuosina 1963-2017

Vain osa työnseisauksista kuuluu sovittelun piiriin. Työriitojen sovitteluun eivät kuulu sellaiset työtaistelut, jotka tapahtuvat virka- ja työehtosopimuksen ollessa voimassa. Nämä kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään myötätuntotyötaistelut tai poliittiset työtaistelut eivät kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Kaikkien työtaisteluiden määrä käy ilmi Tilastokeskuksen työtaistelutilastosta. Vuoden 2017 tilasto julkaistaan keväällä 2018. Tilastokeskuksen mukaan työtaistelujen lukumäärä oli 69 vuonna 2016. Työtaisteluita oli selvästi vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä oli 163.