Tilastoja ja raportteja

Valtakunnansovittelijan toimistolla soviteltiin vuonna 2018 20 työriitaa. Niistä 14:ssä syntyi sovinto osapuolten kesken ennen työtaistelutoimien alkamista ja kuudessa työtaistelutoimien alkamisen jälkeen. Soviteltuja työriitoja oli vuonna 2018 useilla eri aloilla, mm. rahoitusalalla, sähköalalla, merenkulussa ja Helsingin yliopiston osalta.

Sovittelussa olleiden työriitojen määrät vuosina 1963-2018

Vain osa työnseisauksista kuuluu sovittelun piiriin. Työriitojen sovitteluun eivät kuulu sellaiset työtaistelut, jotka tapahtuvat virka- ja työehtosopimuksen ollessa voimassa. Nämä kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään myötätuntotyötaistelut tai poliittiset työtaistelut eivät kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Kaikkien työtaisteluiden määrä käy ilmi Tilastokeskuksen työtaistelutilastosta. Vuoden 2018 tilasto julkaistaan keväällä 2019.

Tilastokeskuksen mukaan työtaistelujen lukumäärä oli 103 vuonna 2017.

Valtakunnansovittelijan toimiston vuosiraportti 2018 on julkaistu 12.3.2019

Valtakunnansovittelijan toimiston vuosiraportti 2018

Työ- ja virkaehtosopimusten päättymisajankohdat 2019-2021