Tilastoja ja raportteja

Taulukko sovittelussa olevista työriidoista

Sovittelussa olleiden työriitojen määrät vuosina 1963-2019

Kaikkien työtaisteluiden määrä käy ilmi Tilastokeskuksen työtaistelutilastosta. Vuoden 2019 tilasto julkaistaan keväällä 2020.

Tilastokeskuksen mukaan työtaistelujen lukumäärä oli 166 vuonna 2018.

Vuosiraportti

Valtakunnansovittelijan toimiston vuosiraportti 2018

Työ- ja virkaehtosopimusten päättymisajankohdat

Työ- ja virkaehtosopimusten päättymisajankohdat 2019-2021