Medlingsbudet förkastat i teknologiindustrins arbetstvist

Utgivningsdatum 27.1.2023 9.23 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 11.23
Pressmeddelande

Industrifacket rf. har avslagit riksförlikningsmannens medlingsbudet i arbetstvisten gällande teknologiindustrins arbetstagare. Teknologiindustrins arbetsgivare godkände medlingsbudet.

Riksförlikningsmannen utreder möjligheter att fortsätta medlingen tillsammans med parterna. Det är möjligt att arbetsinställelser som tidigare anmälts från 1 februari till 3 februari 2023 och från 8 februari till 10 februari 2023 förverkligas.

Förkastade medlingsbudet finns här.

Pressmeddelande