YTN förkastade medlingsbudet i arbetstvisten som gäller teknologiindustrins högre tjänstemän

Utgivningsdatum 8.2.2023 13.32
Nyhet

De Högre tjänstemän rf har avslagit medlingsbudet som riksförlikningsmannen gav den 7 februari i arbetstvisten gällande teknologiindustrins högre tjänstemän. Teknologiindustrins arbetsgivare rf godkände medlingsbudet.

Riksförlikningsmannen utreder möjligheter att fortsätta medlingen tillsammans med parterna. 

Förkastade medlingsbudet finns här


 

Nyhet