Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 13.32
Pressmeddelande

Den 21 mars 2024 förordnade statsrådet vicehäradshövding Jukka Ahtela till förlikningsman och ställföreträdande riksförlikningsman för en treårsperiod från och med den 1 april 2024.

Han har innehaft samma uppdrag sedan 2018.

Riksförlikningsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. I medlingssystemet ingår utöver riksförlikningsmannen även förlikningsmän som har uppdraget som bisyssla och som kan medla i arbetstvister vid behov. 

Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmännen hjälper arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i tvister som utgör ett hot mot arbetsfreden enligt lagen om arbetstvister.

Mer information:
Anu Sajavaara, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525