Jukka Ahtela jatkaa sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 13.32
Tiedote

Valtioneuvosto määräsi 21.3.2024 varatuomari Jukka Ahtelan sovittelijaksi ja valtakunnansovittelijan sijaiseksi 1.4.2024 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hän on toiminut vastaavassa tehtävässä vuodesta 2018 lähtien.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. 

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Anu Sajavaara, p. 029 506 2525