Servicefacket rf förkastade medlingsbudet för fastighetsservicen

Utgivningsdatum 15.3.2023 19.17
Nyhet

Servicefacket rf förkastade idag riksförlikningsmannens medlingsbud i arbetstvisten gällande fastighetsservicebranchen. Fastighetsarbetsgivarna rf godkände medlingsbudet.

Detta betyder att åtminstone arbetsinställelsen som Servicefacket rf har varslat om för 16.3.–18.3.2023 förverkligas. Servicefacket rf har också varslat om andra arbetsinställelser för 23.3.–24.3. och 30.3.–1.4.2023. Medlingen pågår så snart som möjligt.

Medlingsbudet
 

Nyhet