Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2023 13.38
Pressmeddelande
Janne Metsämäki
Janne Metsämäki

Juris kandidat, verkställande direktör Janne Metsämäki har utnämnts till förlikningsman för en fortsatt period på tre år. Statsrådet fattade beslut om detta den 5 oktober 2023 på framställning av riksförlikningsmannen.

Metsämäki har arbetat som förlikningsman sedan den 15 oktober 2017. Hans nuvarande treårsperiod löper ut den 14 oktober 2023.

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och stödja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper med stöd av lagen om arbetstvister arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i tvister som utgör ett hot mot arbetsron.

Ytterligare information:
riksförlikningsmannen: Anu Sajavaara, tfn 029506 2525