Janne Metsämäki jatkaa sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2023 13.38
Tiedote
Janne Metsämäki
Janne Metsämäki

Oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Janne Metsämäki on nimitetty kolmen vuoden jatkokaudelle sovittelijana. Valtioneuvosto teki päätöksen 5.10.2023 valtakunnansovittelijan esityksestä.

Metsämäki on toiminut sovittelijana 15.10.2017 alkaen. Hänen nykyinen kolmivuotiskautensa on päättymässä 14.10.2023.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija: Anu Sajavaara, p. 029 506 2525