Arbetskonflikten inom handels logistikföretag framskjuts med två veckor

Utgivningsdatum 2.2.2023 16.07 | Publicerad på svenska 2.2.2023 kl. 16.09
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har idag beslutat på framställning av förlikningsman att ar-betsstriden inom handelns logistikföretag som skulle ha börjat den 6 februari 2023 kl. 05.00 skjuts upp med två veckor så att den börjar tidigast den 20 februari 2023. Arbetstvisten berör samhällets livsviktiga funktioner och avsevärt skadar ett allmänt intresse.

Enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse framskjutas en gång med högst två veckor om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller art berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Syftet är att reservera tillräckligt med tid för medling.

Nyhet