Kaupan logistiikkayrityksiä koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla

Julkaisuajankohta 2.2.2023 16.07
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt siirtää valtakunnansovittelijan esityksestä 6.2.2023 klo 05.00 alkavaksi ilmoitetun kaupan logistiikkayrityksiin kohdistuvan työnseisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla. Työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 20.2.2023 klo 05.00.

Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja huomattavasti vahingoittaa yleistä etua. Työnseisaukset kohdistuvat erityisesti foodservice-tukkukaupan yrityksiin, jotka tuottavat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja. Työnseisauksen kohteena olevat yritykset toimittavat pääosan aterioiden raaka-aineista lakisääteisiä ruokapalveluita tuottaville tahoille. Tällaisia viranomaisten vastuulla olevia ruokapalveluita ovat mm. sairaaloiden, tehostetun palveluasumisen, vankiloiden, päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut sekä Puolustusvoimien ruokapalvelut. 

Koska työnseisaus vaarantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien päivittäistavara- ja elintarvikehuollon, valtakunnansovittelija on päätynyt pyytämään työnseisauksen siirtämistä. 

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä pyritään myös varaamaan pahasti kesken olevaan kaupan alan työriidan sovitteluun riittävästi aikaa.
 

Uutinen