Medlingsförslag i arbetstvisten som gäller teknologiindustrins högre tjänstemän

Utgivningsdatum 7.2.2023 11.26 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 12.07
Nyhet

Riksförlikningsmannen har givit i dag ett medlingsförslag i arbetstvisten som gäller teknologiindustrins högre tjänstemän.

Parterna i arbetstvisten är De Högre Tjänstemännen YTN rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf. Parterna ger sina svar på förslaget i riksförlikningsmannens byrå onsdagen den 8 februari klockan 13.

Medlingsförslaget är en helhet som godkänns eller avslås som sådan. Medlingsförslaget är inte offentligt innan parterna har delgivit sina svar.
 

Nyhet