Anmälning om en ny arbetstvist från Industrifacket

Utgivningsdatum 24.1.2023 14.03 | Publicerad på svenska 24.1.2023 kl. 14.59
Nyhet

Riksförlikningsmannens byrå har den 24. januari 2023 mottagit en ny anmälning om ar-betstvisten från Industrifacket rf. 

Industrifacket anmäler om arbetsinställelse från 8. januari 2023 kl. 00.00 till 10.2.2023 kl. 23.59 gällande uppdrag under Industrifackets kollektivavtal inom teknologiindustrin, ke-miska basindustrin samt plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin olje-, natur-gas- och petrokemisk industrin avtalsområden.
Riksförlikningsmannen fortsätter medlingen mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf på onsdag 25.1.2023. 

Nyhet