Anmälning om en ny arbetstvist från De Högre Tjänstemännen YTN rf

Utgivningsdatum 31.1.2023 14.14
Nyhet

Riksförlikningsmannens byrå har den 31 januari 2023 mottagit en ny anmälning om arbetstvisten från De Högre Tjänstemännen YTN rf.

YTN anmäler om arbetsinställelse från 15 februari 2023 kl. 00.00 till 17 februari 2023 kl. 23.59. Arbetsinställelsen gäller uppdrag under De Högre Tjänstemännens kollektivavtal inom teknologiindustrin i vissa företag.  

Riksförlikningsmannen fortsätter medlingen mellan YTN och Teknologiindustrins arbetsgivare rf på söndagen den 5 februari 2023. 

Nyhet