Medlingsförslag i arbetstvisten mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare

Utgivningsdatum 26.1.2023 8.51
Nyhet

Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara har givit i dag ett medlingsförslag i arbetstvisten mellan Industrifacket rf. och Teknologiindustrins arbetsgivare rf gällande teknologiindustrins arbetstagare.

Riksförlikningsmannen har bett parterna att ge sina svar på förslaget fredagen den 27 januari kl. 9. 

Medlingsförslaget är inte offentligt innan parterna har delgivits sina svar.
 

Nyhet