Leo Suomaa fortsätter som förlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.03
Pressmeddelande

Statsrådet har förordnat diplomingenjör Leo Suomaa till förlikningsman. Förlikningsmannens treåriga mandatperiod börjar den 1 mars 2023.

Suomaa har också arbetat som förlikningsman under den föregående treårsperioden.

Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och stödja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper arbetsmarknadsparterna att finna en lösning i arbetstvister som hotar arbetsfreden.

Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. Det finns fyra förlikningsmän med uppgiften som bisyssla i huvudstadsregionen och en på Åland. 

Ytterligare information:
Anu Sajavaara, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525