Leo Suomaa jatkaa sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2023 14.03
Tiedote

Valtioneuvosto on määrännyt diplomi-insinööri Leo Suomaan sovittelijaksi. Sovittelijan kolmivuotinen kausi alkaa 1.3.2023.

Suomaa on toiminut sovittelijan tehtävässä myös tätä edeltävän kolmivuotiskauden.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sivutoimisia sovittelijoita on neljä pääkaupunkiseudulla ja yksi Ahvenanmaalla. 

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Anu Sajavaara, p. 029 506 2525