Jäänmurtajien ja monitoimimurtajien työriitaan sopu, ulkomaanliikenteessä sovittelu jatkuu

Työ- ja elinkeinoministeriö 15.3.2018 16.13
Uutinen

Jäänmurtajia ja monitoimimurtajia 21.3.2018 klo 14 alkaen uhannut työnseisaus peruuntuu.

Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Varustamot ry ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen eilen illalla antaman sovintoehdotuksen Arctia konsernin jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevassa työriidassa.

Syntynyt kansipäällystöä koskeva sopimus on kolmivuotinen ja voimassa 28.2.2021 saakka. Sopimus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä:

Ulkomaanliikennettä uhkaa yhä Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n työnseisaus 23.3.2018 klo 6 lähtien. Työriidan sovittelua jatketaan vielä tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Työnantajapuolta edustaa tässäkin riidassa Suomen Varustamot ry.