Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelu jatkuu 26.2.2019

25.2.2019 16.52
Uutinen

Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelu käynnistyi tänään. Keskustelun kohteena oli lähinnä erimielisyyskysymysten määrittely ja sovittelua päätettiin jatkaa heti tiistaina 26.2.2019 klo 13.30.

Osapuolet ovat neuvotelleet ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksissa ja kauppa-aluksissa sekä jäänmurtajilla työskentelevää konepäällystöä koskevista työehtosopimuksista.

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Konepäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten konepäällystöä koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 9.3.2019 klo 10.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.

.