Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevan työriidan sovittelu jatkuu sunnuntaina 24.2.2019 klo 14.00

22.2.2019 19.18
Uutinen

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelua on jatkettu tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Seuraava sovitteluistunto pidetään sunnuntaina 24.2.2019 klo 14.00 alkaen.

Työriidassa on kyse ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevien työehtosopimusten solmimisesta. Koska osapuolten neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Merimies-Unioni SMU ry on ilmoittanut edellä mainittujen sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten alushenkilökuntaa koskevan työnseisauksen aloittamisesta perjantaina 1.3.2019 klo 10.00.