Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevassa työriidassa annettu sovintoehdotus. Vastaukset maanantaina 25.2.2019 klo 14.

25.2.2019 2.22
Uutinen

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut sunnuntaina klo 02.00 sovintoehdotuksen Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi.

Osapuolet antavat vastauksensa sovintoehdotukseen maanantaina 25.2.2019 klo 14.00

Työriidassa on kyse ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevien työehtosopimusten solmimisesta. Koska osapuolten neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Merimies-Unioni SMU ry on ilmoittanut edellä mainittujen sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten alushenkilökuntaa koskevan työnseisauksen aloittamisesta perjantaina 1.3.2019 klo 10.00.