FI SV EN

Organisaatio ja yhteystiedot

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sivutoimisia sovittelijoita on kolme pääkaupunkiseudulla ja yksi Ahvenanmaalla.

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot
PL 345
Bulevardi 6A
00121 Helsinki
Puh. 029 506 2525
[email protected]

Asiakirjojen toimitusosoite
Sähköpostiosoite: [email protected]
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo: Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8 - 16.15).

Vuokko Piekkala Valtakunnansovittelija: Vuokko Piekkala

 

Sivutoimiset sovittelijat:

Jukka Ahtela
Janne Metsämäki
Leo Suomaa
Jukka-Pekka Tyni, Ahvenanmaan itsehallintoalue

 

Johdon sihteeri: Tuija Ahonen

 

Tehtävät

Valtakunnansovittelija on puolueeton virkamies, jonka tehtävänä on auttaa työmarkkinajärjestöjä työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamisessa erityisesti tilanteissa, joissa työrauha on uhattuna. Sovitteluun liittyy myös yhteiskunnan intressi puuttua työriitoihin, jotta yhteiskunnalle työriidoista aiheutuvat vahingot voidaan välttää. Sovittelijan tehtävänä on muutoinkin edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita.

Valtakunnansovittelijan ja sovittelijoiden tehtävät ja valtuudet perustuvat lakiin työriitojen sovittelusta (420/1962).

-------------------------------------

Valtakunnansovittelijan toimiston visuaalinen aineisto ja valtakunnansovittelijan kuvat:

http://tem.logodomain.com/
user = VASOTO
pass = logo

Tietosuoja verkkosivuilla.