Leo Suomaa blir förlikningsman från och med den 1 mars

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 13.17
Pressmeddelande
Valtakunnansovittelijan toimiston logo

Statsrådet utnämnde den 13 februari 2020 diplomingenjör Leo Suomaa till förlikningsman för nästa treårsperiod från och med den 1 mars 2020. Statsrådet förordnar på framställning av riksförlikningsmannen ett tillräckligt antal förlikningsmän.

Utöver riksförlikningsmannen har det före utnämningen av Suomaa funnits tre förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. Jukka Ahtela, Janne Metsämäki och Jukka-Pekka Tyni, som sköter arbetstvister på Åland.

Det pågår för närvarande medling i flera arbetstvister som sysselsätter riksförlikningsmannen. Under den närmaste tiden håller fler betydande arbets- och tjänstekollektivavtal på att löpa ut där möjlighet till medling finns. Därför ansåg arbets- och näringsministeriet att det var motiverat att i enlighet med framställningen av riksförlikningsmannen öka antalet förlikningsmän med uppgiften som bisyssla med en person.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
Vuokko Piekkala, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525