AKT:n uusien työriitojen sovittelu alkaa torstaina 16.2.

Julkaisuajankohta 15.2.2023 17.22
Uutinen

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ilmoitti 14.2. uusista työnseisauksista. AKT:n ilmoituksen mukaan työnseisaus koskee kuorma-autoalan työehtosopimuksen, linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen, huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen, terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen, säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä tietyissä näiden alojen yrityksissä.

Kuorma-autoalan, huoltokorjaamoiden ja säiliöautoalan osalta viikon mittainen työnseisaus alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 8.3. klo 03.00. Linja-autoalan työnseisaus alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 10.3. klo 03.00. Öljytuotealan sekä niihin liittyvien toimintojen osalta työnseisaus alkaa 1.3. klo 05.00 ja päättyy 8.3. klo 05.00. Terminaalitoimintaa koskeva lakko alkaa 1.3. klo 06.00 ja päättyy 8.3. klo 06.00.

Sovittelija Jukka Ahtela käynnistää linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden työriidan sovittelun torstaina 16.2. klo 15. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara ja sovittelija Leo Suomaa jatkavat AKT:n muiden työriitojen sovittelua lähipäivinä. 
 

Uutinen