Hyppää sisältöön

Medlingen i arbetstvisten mellan Energiindustri rf samt Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund rf fortsätter måndagen den 3.2.2020 – arbetsinställelse flyttas fram med två veckor

Arbets- och näringsministeriet
28.1.2020 16.11
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten mellan Energiindustri rf samt Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund rf fortsätter måndagen den 3.2.2020 kl. 10.00. Arbetstvisten gäller kollektivavtal för tjänstemän inom energibranschen.

Arbetsinställelse, som hotade branschen den 1.2 2018 kl. 00.00, flyttas fram med två veckor till den 15.2.2020 kl. 00.00. Arbetsminister Tuula Haatainen beslutade om uppskjutningen på förslag av förlikningsman Jukka Ahtela i dag.

Syftet med uppskjutandet av arbetsinställelsen är att reservera tid för medling. Enligt lagen om medling i arbetstvister förutsätts att beslutet delges parterna minst tre dygn före arbetskonfliktens planerade begynnelsetidpunkt.

Med stöd av 8 § i lagen om medling i arbetstvister är det möjligt att skjuta upp en arbetsinställelse med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art anses beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse. En förutsättning är dessutom att det behövs mer tid för medling.