Energiateollisuuden toimihenkilöiden työriidassa annettu sovintoesitys

Julkaisuajankohta 11.2.2020 21.44
Uutinen

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut 11.2.2020 sovintoesityksen Ammattiliitto Pro ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n sekä Energiateollisuus ry:n välisessä toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevassa työriidassa.

Osapuolet vastaavat sovintoesitykseen keskiviikkona 12.2. klo 20.00.

Ilmoitetut työnseisaukset energia-alalla alkaisivat 15.2.2020 klo 00.00.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.