Lentokenttäpalvelujen kenttäavustajia koskevassa työriidassa uusi työnseisausuhka 21.6.2018

7.6.2018 8.06
Uutinen

Työnseisausuhka liittyy Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n väliseen työriitaan.

Ilmailualan Unioni IAU ry on ilmoittanut järjestävänsä Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka alkaa torstaina 21.6.2018 klo 05.00 ja päättyy samana päivänä klo 23.59. Työnseisaukset koskevat EY-asetuksen 1107/2006 mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista.

Työnseisausuhkaan liittyen IAU on lisäksi ilmoittanut ryhtyvänsä tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä mainittuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa.

IAU ry vaatii työnseisauksilla aloitettavaksi neuvottelut kenttäavustajien työehdoista. Lassila & Tikanoja Oyj katsoo, että kenttäavustajien työehdoissa on noudatettava Kiinteistötyönantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittua kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Työnantaja ei ole valmis aloittamaan neuvotteluja IAU:n kanssa.

Vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtela on viime viikkojen aikana ollut yhteydessä työriidan osapuoliin. Työriitaan ei kuitenkaan ollut edelleenkään mahdollista löytää ratkaisua.