Oulun kaupungin kotihoitoyksikköä koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 17.05
Uutinen

Tehyn ja Superin sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työriidan sovittelua on jatkettu tuloksetta tällä viikolla. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt siirtää valtakunnansovittelijan esityksestä 13.9.2022 klo 00.01 alkavaksi ilmoitetun Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointiyksikön Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoon kohdistuvan työn-seisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla. Neljän vuorokauden mittainen työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 27.9.2022 klo 00.01. Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja huomattavasti vahingoittaa yleistä etua.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä pyritään varaamaan sovitteluun riittävästi aikaa.

Työriidan sovittelua jatketaan perjantaina 9.9.2022 ja sunnuntaina 11.9.2022.
 

Uutinen