Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa sopu – kaikki työnseisaukset päättyvät

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2020 14.50
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 9. helmikuuta 2020 antaman sovintoehdotuksen.

Kaikki työriitaan liittyvät työnseisaukset päättyvät välittömästi.

Syntynyt sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus on 3,3 % 25 kuukaudelta. Sopimus sisältää yleiskorotuksia, paikallisia järjestelyeriä, muutoksia teksteihin sekä työryhmäkirjauksen.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Paperiliitto ry ja Metsäteollisuus ry.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä.