Paperiliiton ja UPM:n työriidan sovintoehdotuksia ei hyväksytty

Julkaisuajankohta 14.4.2022 10.25

Sovittelija Leo Suomaa sai osapuolten vastaukset 14.4.2022

Työriidan osapuolet ovat antaneet vastauksensa neljään Paperiliiton ja UPM:n työriidan sovintoehdotukseen. Työnantajapuoli hyväksyi ehdotukset. Työntekijäpuoli hylkäsi ehdotukset.