Pohjoismaiden valtakunnansovittelijoiden tapaaminen

25.9.2018 8.28
Uutinen

Pohjoismaiden valtakunnansovittelijat koolla Tanskassa

Pohjoismaiden valtakunnansovittelijan toimistojen edustajia koolla Kööpenhaminassa 17.-19. syyskuuta 2018

Valtakunnansovittelijat kuvassa vasemmalta: Ole Hasselgaard Tanska, Kine Elisabeth Steinsvik Norja, Vuokko Piekkala Suomi, Carina Gunnarsson Ruotsi ja Bryndis Hlödversdottir Islanti

Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen valtakunnansovittelijan toimistojen edustajien tapaaminen toteutui tänä vuonna Tanskassa. Tapaamisia pidetään kahden vuoden välein eri pohjoismaissa. Suomi isännöi tapaamista viimeksi Esa Longan aikana vuonna 2014.

Tänä vuonna teemana oli perinteiseen tapaan eri maiden katsaukset, jonka lisäksi keskustelimme alustataloudesta, sosiaalisen median käytöstä sovittelun viestinnässä ja muista teemoista.

Keskusteluissa tuli esille ”Pohjoismainen malli”, ei siis Ruotsin malli, tai jonkin muun maan malli, vaan malli, jossa on yhtäläisyyksiä täälläkin esillä olleeseen Suomen malliin. Myös muissa pohjoismaissa kiinnitetään huomiota kansantalouden hintakilpailukyvyn merkitykseen sopimuksissa. Näin vaikka muilla kuin Suomella on yhtenä talouden ”tasapainotuksen” välineenä oma valuutta.

Alustataloudesta kuulimme Aarhusin yliopiston tutkijan sekä työnantajien edustajan ja työntekijöiden edustajan alustukset. Tanskassa alustatalous näyttää etenevän meitä ripeämmin ja he ovat pohtineet kysymyksiä, esimerkiksi työlainsäädännön ja kilpailulainsäädännön näkökulmista.

Sosiaalisen median käytössä Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska olivat päätyneet käyttämään muita kanavia kuin Twitteriä. Syynä on sovittelun viranomaisluonne ja se, että viestinnän resurssit halutaan kanavoida esimerkiksi nettisivujen kehittämiseen.

Valtakunnan sovittelijoiden valinnassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt vaikuttavat tavalla tai toisella. Mitä puolueettomuuteen tulee, esimerkiksi Tanskassa sovittelijoina toimii eläkkeellä olevia neuvottelijoita.

Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen raportteihin, esityksiin ja sivuihin voit tutustua mm. seuraavista linkeistä

Islanti: Cooperation of trade union and employer federations – Ríkissáttasemjari

Norja: www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/arsrapport-2017-1.pdf

Ruotsi: Medlingsinstitutet — Medling, lönebildning och lönestatistik

Tanska: www.forligsinstitutionen.dk/media/1219791/indberetning%202015%202016%20og%202017.pdf