Medlingen i arbetstvisten inom finansbranschen fortsätter på söndag 21.1.2018

Utgivningsdatum 16.1.2018 15.50 | Publicerad på svenska 17.1.2018 kl. 10.21
Nyhet

Det har inte varslats om några fler arbetsinställelser. I branschen råder fortsättningsvis övertidsblockad.

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten inom finansbranschen hölls i dag under riksförlikningsman Minna Helles ledning. Medlingen fortsätter söndagen den 21 januari kl. 14.

- Det har gjorts framsteg under medlingen, men de mest centrala tvistefrågorna är fortfarande olösta, säger Helle.

Bakgrunden till arbetstvisten är meningsskiljaktigheter om villkoren för veckoslutsarbete. På förhandlingsbordet ligger också löneuppgörelsen och andra frågor.

Parter i finansbranschens kollektivavtal är Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf samt Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Även Danske Banks separata kollektivavtal är öppet. Kollektivavtalen löpte ut den 30 november 2017.