Förlikningsförslaget i arbetstvisten inom elektrifierings- och elinstallationsbranschen förkastades

9.5.2018 13.14 | Publicerad på svenska 9.5.2018 kl. 14.42
Nyhet

Elbranschernas fackförbund rf har förkastat det förlikningsförslag som förlikningsman Jukka Ahtela lämnade i måndags.

Arbetsgivarparterna Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Sähkötekniset työnantajat STTA ry godkände förslaget.

Att förlikningsförslaget förkastades innebär att Elbranschernas fackförbunds varsel om arbetsinställelser i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s och Sähkötekniset työnantajat STTA ry:s medlemsföretag i elektrifierings- och elinstallationsbranschen fr.o.m. den 17 maj kl. 6.00 fortfarande gäller.

Elbranschernas fackförbund rf har varslat om arbetsinställelser under följande tidpunkter:

17.5 kl. 6.00–21.5 kl. 6.00

24.5 kl. 6.00–28.5 kl. 6.00

31.5 kl. 6.00–4.6 kl. 6.00

7.6 kl. 6.00–11.6 kl. 6.00

14.6 kl. 6.00–18.6 kl. 6.00

Det förkastade förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):