Sähköliitto jätti uuden työtaisteluvaroituksen ja ilmoitti tukitoimista

Julkaisuajankohta 27.10.2017 8.25
Uutinen

Työnseisaukset uhkaavat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä 1.11.2017 alkaen. Sovittelua jatketaan 30.10.2017, mutta riidan ratkaiseminen sovittelun keinoin on hyvin vaikeaa.

Sähköalojen ammattiliitto ry (jäljempänä Sähköliitto) on jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen uusista teknologiateollisuutta koskevista työtaistelutoimista 26.10.2017 illalla. Uuden ilmoituksen mukainen työnseisaus alkaa perjantaina 10.11.2017 klo 6 ja päättyy 27.11.2017 klo 6.

Työnseisauksen piirissä ovat kaikki Sähköliiton jäsenet Teknologiateollisuuden sopimusalalla. Työtaistelun ulkopuolella ovat ilmoituksen mukaan kuitenkin ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt. Aiempi työtaisteluilmoitus koskee ajankohtaa 1.11.2017 klo 6 - 8.11.2017 klo 6 ja sen piirissä on osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä. Sähköliitto ilmoitti samalla myös molempia työnseisauksia koskevista tukitoimista. Tarkemmat tiedot työnseisauksista ja tukitoimista löytyvät jäljempää.

Työriidassa on kyse sähköalan työntekijöiden neuvotteluoikeuksista teknologiateollisuuden toimialalla. Sähköalojen ammattiliitto vaatii Teknologiateollisuutta aloittamaan neuvottelut liittojen välisen sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen jatkamisesta. Sopimus päättyy 31.10.2017. Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sähköalan työntekijöiden työehdot tullaan sisällyttämään alan pääsopimukseen eli ns. metallin sopimukseen. Asiasta on saavutettu yhteisymmärrys Teollisuusliiton kanssa, joka on metallin sopimuksen työntekijäosapuoli.

Riitaa soviteltiin valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla keskiviikkona 25.10.2017, mutta sovinnolle ei ole toistaiseksi edellytyksiä. Sovittelua jatketaan kuitenkin maanantaina 30.10.2017 klo 16. Valtakunnansovittelijan mukaan riidan ratkaiseminen sovittelun keinoin näyttää hyvin vaikealta.

Tiedot Sähköliiton ilmoittamista työtaisteluista:

Työnseisaus 1.11.2017 klo 6 - 8.11.2017 klo 6, seuraavissa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä tehtävät sähköalan työt:

 • Arctech Helsinki Shipyard Oy
 • Boliden Harjavalta Oy
 • Boliden Kokkola Oy
 • Caverion Suomi Oy
 • Konecranes Oyj
 • Konecranes Finland Oy
 • Konecranes Global Oy
 • KONE Hissit Oy
 • Meyer Turku Oy
 • Otis Oy
 • Outokumpu Chrome Oy
 • Outokumpu Stainless Oy
 • Ovako Imatra Oy Ab
 • Pyhäsalmi Mine Oy
 • SSAB Europe Oy
 • Valmet Automotive Oy

Sähköliitto on lisäksi ilmoittanut Laivasähkötyö Oy:tä koskevasta työnseisauksesta samalle ajalle. Lisäksi Sähköliitto on ilmoittanut koko Teknologiateollisuuden sopimusalaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa 1.11.2017 klo 06.00. Työtaisteluiden ulkopuolelle on jätetty ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

10.11.2017 klo 6 - 27.11.2017 klo 6 työnseisauksen piirissä ovat kaikki Teknologiateollisuus ry:n sopimusalalla työskentelevät Sähköliiton jäsenet. Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Lisäksi Sähköliitto on ilmoittanut seuraavista tukitoimista:

Työnseisaus 1.11.2017 klo 6 - 8.11.2017 klo 6: Sähköalan TES Energia-ICT-Verkostoalan, Sähköistys- ja sähköasennusalan ja Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksiin työehtosopimuslain nojalla sidottujen työnantajien seuraavissa yhtiöissä tekemät Energia-ICT-Verkostoalan, Sähköistys- ja sähköasennusalan ja Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimusten soveltamisaloihin kuuluvat työt:

 • Arctech Helsinki Shipyard Oy
 • Boliden Harjavalta Oy
 • Boliden Kokkola Oy
 • Konecranes Oyj
 • Konecranes Finland Oy
 • Konecranes Global Oy
 • KONE Hissit Oy
 • Meyer Turku Oy
 • Otis Oy
 • Outokumpu Chrome Oy
 • Outokumpu Stainless Oy
 • Ovako Imatra Oy Ab
 • Pyhäsalmi Mine Oy
 • SSAB Europe Oy
 • Valmet Automotive Oy

Lisäksi koko Energia-ICT-Verkostoalaa, Sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevat ylityökiellot, jotka alkavat 1.11.2017 klo 6 ja päättyvät 8.11.2017 klo 6.

Työtaistelujen ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Työnseisaus 10.11.2017 klo 6 - 27.11.2017 klo 6: Mekaanisen metsäteollisuuden ja Paperi- ja puumassateollisuuden sopimusaloilla työskentelevät sähköalan työntekijät. Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.