Sosiaalipalvelualan työnseisaus alkaa, sovittelua jatketaan loppuviikosta

Julkaisuajankohta 22.5.2023 15.21
Uutinen

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistossa parin viime viikon ajan. Valitettavasti osapuolten näkemyserot ovat olleet toistaiseksi niin kaukana toisistaan, ettei sovintoehdotuksen antamiselle tai neuvottelutuloksen syntymiselle ole ollut edellytyksiä. Erimielisyys koskee lähinnä palkankorotusten tasoa.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osapuolet ovat työnantajapuolella Hyvinvointiala HALI ry, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry sekä Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry. 

Sosiaalipalvelualan työntekijäpuolen liitot ilmoittivat toukokuun alussa, että ne toteuttavat työnseisauksia tietyissä varhaiskasvatuksen toimipisteissä (23.-24.5.2023) sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa (5 vuorokauden työnseisaus alkaen 23.5.2023). Nämä työnseisaukset ovat nyt toteutumassa, koska ratkaisuun ei ennen työnseisauksen ilmoitettua aikaa ole päästy.  

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työntekijäliitot ovat ilmoittaneet myös uusista työtaisteluista, jotka koskevat päiväkoteja (31.5.-2.6.2023) ja lastensuojelun toimipisteitä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella (31.5.-3.6.2023). 

Edellä mainittujen työnseisausten lisäksi em. sopimuksen osapuolina olevat ammattiliitot ovat ilmoittaneet 3 vuorokauden mittaisesta työnseisauksesta alkaen 1.6.2023 tietyissä ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa. 

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry on ilmoittanut työnseisauksista, jotka koskevat Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, johon OAJ on liittynyt erillisellä liityntäpöytäkirjalla. Työnseisaukset on ilmoitettu sekä 23.-24.5. että 31.5.-2.6.2023 väliselle ajalle. 


Valtakunnansovittelija on yhteydessä sopimuksen osapuoliin ja jatkaa työriidan sovittelua perjantaina 26.5.2023.

Uutinen