Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelu jatkuu 3.3.2019

1.3.2019 19.31
Uutinen

Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelua on jatkettu kuluneella viikolla sovittelija Jukka Ahtelan johdolla.

Sovittelun kohteena on ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksissa ja kauppa-aluksissa sekä jäänmurtajilla työskentelevää konepäällystöä koskevien työehtosopimusten uudistaminen.

Sovittelu jatkuu sunnuntaina 3.3.2018 klo 14.00.

Suomen Konepäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten konepäällystöä koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 9.3.2019 klo 10.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.

.