Suomen Laivanpäällystöliitto ry varoittanut merenkulkua koskevasta työnseisauksesta 16.3.2019 alkaen

1.3.2019 15.58
Uutinen

Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Varustamot ry ovat neuvotelleet ulkomaanliikenteen kansipäällystöä ja sairaanhoitajia sekä ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskevista työehtosopimuksista.

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Kansipäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 16.3.2019 klo 06.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.

Työriitaa ryhdytään sovittelemaan tiistaina 5.3.2019.