Työtaisteluilmoitus kemian alalle

Julkaisuajankohta 27.1.2023 15.14
Uutinen

Ammattiliitto Pro ry. on ilmoittanut tänään työnseisauksesta tietyissä kemian alan yrityksissä. Työnseisaus koskee Kemianalan toimihenkilösopimuksen mukaisia tehtäviä ja sen on ilmoitettu alkavan maanantaina 13.2. klo 00.00 ja päättyvän keskiviikkona 15.2. klo 23.59.

Sovittelija Jukka Ahtela on yhteydessä sopimuksen osapuoliin ja käynnistää sovittelun lähipäivinä. 

Uutinen